Retour & Herroepingsrecht

Niet helemaal tevreden met de aankoop? Dat is geen probleem. Binnen 14 dagen kan elke artikel worden geretourneerd. Neem contact met ons op via het contactformulier en we begeleiden je graag door het retourproces, vermeld hierbij het ordernummer van de bestelling waar het om gaat – zo kunnen wij je voorzien van een retour referentie.

Let op: de kosten voor de retourzending zijn voor u. Daarom adviseren wij om bij het retourneren van meerdere artikelen dit in één zending te doen. Is er iets fout gegaan bij de bezorging van jouw artikel, of heb je een foutief of defect artikel ontvangen? Dan nemen wij de kosten voor de retourzending op ons.

De termijn van 14 dagen gaat in op de dag dat u het artikel ontvangt. Een retour wordt door ons binnen 14 dagen verwerkt. Deze termijn gaat in op de dag van terugsturen. Heeft u na deze termijn nog niks vernomen? Neem contact op met de klantenservice.

Terugbetalginsbeleid

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht per e-mail naar leukerecepten@dealsandco.eu te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retour adres:

Deals & Co c/o Dimass Group BV (OGO ship)
LeukeRecepten – Retour Referentie:(VRAAG DEZE BIJ ONS AAN)
Grote Ohéweg 3
6081 PT Haelen
Nederland

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Download het modelformulier voor herroeping.